Tel . : 800 997 777 

Vodovodní přípojky.

Vodovodní přípojka aneb přípojka vody je nejjednodušším řešením, jak dostat pitnou vodu až do vaší domácnosti.
  • Šířka výkopu pro přípojku vody bývá 0,4 až 0,6 metru. V místě napojení se kope metrový čtverec, pro lepší manipulaci při napojení. Největší vliv na cenu má však délka a trasa přípojky.
  • Vodovodní přípojka se běžně ukládá 1,5 až 1,6 metru pod zem (samozřejmě závisí na hloubce vodovodního řadu). Minimální hloubka pak je 1,2 metru, pokud správce vodovodu neurčí jinak.
  • Jak již víte ze zákonné definice, je přípojka vody samostatnou stavbou. Zákon rozlišuje vodovodní přípojky (to platí i pro kanalizační přípojky) do délky 50 metrů a nad 50 metrů.