Tel . : 800 997 777 

Zatěsnění potrubí topení v topném kanále.

Za použití BCG HR čističe a zatěsnění pomocí BCG TD.