Tel . : 800 997 777 

Jsme autorizovaným servisním střediskem a prodejcem sanitárních kalových čerpadel (přečerpávaček) značky SFA SaniBroy. Na sanitární kalová čerpadla SFA SaniBroy, montovaná našimi techniky, poskytujeme mimo standardní garance navíc!

Vaše čerpadlo se většinou pokusíme opravit na místě, ale někdy je nutné pro provedení servisního zásahu čerpadlo odebrat a odvézt k nám do servisu. Zde čerpadlo rozebereme, pročistíme a vyměníme vadné či opotřebené díly.